Terviseedendus

Soinaste lasteaed Laululind kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Oleme lasteaed kus väärtustatakse tervislikku eluviisi ja keskkonda. Lasteaias pööratakse tähelepanu tegevustele, mis aitavad luua meie lastele turvalise ja tervist edendava keskkonna ning nende kaudu tagatakse laste vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis ning heaolu.

Lasteaed osaleb PRIA koolipuuvilja ja -juurvilja programmis ning samuti pakutakse lastele PRIA koolipiima.

Tervisedenduseks toimub aastaringselt erinevaid toredaid ettevõtmisi.

Tervisemeeskond Eerikal:

 1. Siret Konsa – meeskonna juht
 2. Vieno Rjabova – õppealajuhataja
 3. Triin Koosa – Metsvintide esinadaja
 4. Kertu Strazdin – Lehelindude esindaja
 5. Marika Rohtla – Öökullide esindaja
 6. Malle Grasberg – Jäälindude esindaja
 7. Kätli Raudmäe – Siidisabade esindaja
 8. Janne Mõttus – Peoleode esindaja
 9. Kati Rulli – Pöialpoiste esindaja
 10. Gerta Hindrikson – Laulurästade esindaja
 11. Karl Sults – liikumisõpetaja
 12. Agnes Aasmäe – eripedagoog

Tervisemeeskond Soinastes:

 1. Siret Konsa – meeskonna juht
 2. Annely Päll – majandusjuhataja
 3. Regina Haljak-Mäesaar – õppealajuhataja
 4. Terje Varep – kokk
 5. Maie Truija – Tihaste esindaja
 6. Diana Videršpan – Kuldnokkade esindaja
 7. Eveli Paal – Ööbikute esindaja
 8. Ingrid Tromp – Leevikeste esindaja
 9. Rutt Ellermaa – Lõokeste esindaja
 10. Tiiu Ehasalu – Pääsukeste esindaja
 11. Karl Sults – liikumisõpetaja

 

Tartumaa Tervist Edendavate lasteaedade koordinaator: Pilvi Luhaste (pilviluhaste@gmail.com)

Tervisealaseid kodulehekülgi: