Terviseedendus

Soinaste lasteaed Laululind kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Oleme lasteaed kus väärtustatakse tervislikku eluviisi ja keskkonda. Lasteaias pööratakse tähelepanu tegevustele, mis aitavad luua meie lastele turvalise ja tervist edendava keskkonna ning nende kaudu tagatakse laste vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis ning heaolu.

Lasteaed osaleb PRIA koolipuuvilja ja -juurvilja programmis ning samuti pakutakse lastele PRIA koolipiima.

Tervisedenduseks toimub aastaringselt erinevaid toredaid ettevõtmisi.

Tervisemeeskond Eerikal:

 1. Nele Klaus – meeskonna juht
 2. Vieno Rjabova – õppealajuhataja
 3. Karin Matsalu – Peoleode esindaja
 4. Kati Rulli – Pöialpoiste esindaja
 5. Mirdi-Mirjam Olt – Öökullide esindaja
 6. Marit Aal – Laulurästaste esindaja
 7. Triin Koosa – Metsvintide esindaja
 8. Mari Hummal– Lehelindude esindaja
 9. Merlin Puidak­– Jäälindude esindaja
 10. Kätli Raudmäe – Siidisabade esindaja
 11. Merle Küünal – logopeed
 12. Karl Sults – liikumisõpetaja

Tervisemeeskond Soinastes:

 1. Nele Klaus – meeskonna juht
 2. Annely Päll – majandusjuhataja
 3. Vieno Rjabova – õppealajuhataja
 4. Terje Varep – kokk
 5. Meril Närska – Tihaste esindaja
 6. Diana Videršpan – Kuldnokkade esindaja
 7. Eveli Paal – Ööbikute esindaja
 8. Ingrid Tromp – Leevikeste esindaja
 9. Katrin Loorits – Lõokeste esindaja
 10. Tiiu Ehasalu – Pääsukeste esindaja
 11. Karl Sults – liikumisõpetaja

Tartumaa Tervist Edendavate lasteaedade koordinaator: Pilvi Luhaste (pilviluhaste@gmail.com)

Tervisealaseid kodulehekülgi: