Code Week programeerimisnädalal

Laululinnu lasteaed osales 2020 aastal Code Week programeerimisnädalal. Erinevaid robootikavahendeid õppeprotsessi lõimides viidi läbi põnevaid ja kaasahaaravaid tegevusi nii sõimeealiste laste kui koolieelikutega. Läbiviidud tegevused märgiti kaardile, kuhu lisati juurde teema, eesmärgid, kasutatavad vahendid ja kirjeldus.