ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2020

Laululinnu lasteaed osales ProgeTiigri seadmete taolusvoorus haridusasutustele 2020. Eesmärk oli soetada lasteaeda robootikaseadmeid, mis lastele huvi pakuvad ning võtta need kasutusele mõlemas majas. Koostöös õpetajatega kirjutati projekt, kus on lõimitud Sphero Bolt ja Dash&Dot robotid erinevate ainevaldkondadega (mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine, muusika, üldoskused). Sphero Bolt palle saab lisaks kasutada õuesõppetegevustes (mõlemal Laululinnu majal on suur õueala ning pargi kasutamise võimalus). Liskas rühmas läbiviidavatele tegevustele kasutatakse seadmeid ka ülemajalistel üritustel. Meie lasteaia põhiväärtused on loovus, koostöö, hoolivus, tervislikkus, looduslähedus, rahvakultuur. Valitud seadmetega saab edukalt ühendada robootikaseadme, Johannes Käisi põhimõtted ning lasteaia väärtused. Sphero Bolt ja Dash&Dot robootikaseadmed võimaldavad õppida mänguliselt, kinnistavad olemasolevaid teadmisi, aitavad õpitut paremini omandada, soodustavad mitme meele koostööd (nägemine, kuulmine, kompimine), arendavad keskendumisvõimet ja tähelepanu koondamise oskust ning koostööd.