Liikluskasvatuse õppevahend liiklusvanker – koolilt lasteaiale

Koostöös maanteeameti ja Ülenurme Gümnaasiumiga valmis 2020 aasta kevadel Laululinnu lasteaiale liiklusvanker. Õppevahend toetab jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist. Lasteaialaps osaleb liikluses enamasti jalakäijana ning seetõttu on oluline, et esmased teadmised ohutust liiklemisest omandataks turvaliselt ning mänguliste tegevuste kaudu. Erinevad liiklusmärgid, valgusfoor ning teisaldatav ülekäigurada toetavad teadmiste omandamist hommikuringides ja tegevustes rühmaruumis või lasteaia õuealal. Liikluskasvatust saab lõimida kõigi ainevaldkondadega (nt valgusfoori/liiklusmärkide värvidega mängimine, GPS kunst tänaval, vestlused ja arutelud lastega ümbritseva keskkonna teemal, katsed helkuri vajalikkusest jms).
Projekt toetas lasteaia ja kooli vahelist koostööd ning rikastas lasteaeda vajaliku õppevahendiga.