Laululinnu lasteaed-roheline lasteaed

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseeringul sai 2015 aasta sügisel teoks projekt “Laululinnu lasteaed- roheline lasteaed”.

Projekti eesmärgiks oli tõsta lasteaia personali teadlikkust, mis võimaldab neil lähtuda oma töös “rohelise kontori” põhimõtetest. Personal sorteerib ja taaskasutab aktiivselt jäätmeid. Läbi isikliku eeskuju lasteaia personal õpetab lapsi loodust mõistma ja sellesse säästlikult suhtuma, et keskkonnateadlikkus saaks alguse noores eas. Lapsed said teadmisi keskkonda säästvast käitumisest ning jäätmete hulga vähendamisest, jäätmete sorteerimisest. Lastel kujunevad positiivsed väärtushinnangud ja areneb keskkonnasäästlikum käitumine (nt. tarbime säästlikult vett, elektrit, sorteerime jäätmeid ja taaskasutame neid).

Projekti raames läbiviidud tegevused:
1) Jäätmete alane koolitus personalile
2) Jäätmete liigiti kogumise vahendite soetamine
3) Töötuba lastele “Toidu valmistamisel tekkinud jäätmete sorteerimine”
4) Töötuba “Lasteriietele uus elu”
5) Näitus “Jäätmed meie ümber”
6) Teemanädalate (loodushoid, jäätmed, energia, vesi) läbiviimine lastega
7) Töötubade, näituse läbiviimiseks vajalike vahendite soetamine
8) Laululinnu lasteaia keskkonnasäästliku käitumise analüüs