Projekt „Hoiame lemmikloomi“

 

Peoleode rühmas toimus novembri alguses kahenädalane projekt nimega „Hoiame lemmikloomi“. Projekti eesmärgiks oli arendada lastes empaatilisust ja hoolivust ning täiendada teadmisi ja oskusi loomade eest hoolitsemisel.

Esimesel nädalal õpiti läbi mängulise tegevuse lemmikute eest hoolitsemist, teisel nädalal jagati lastele kaastöötajate ja lastevanemate poolt kogutud pehmed mängu lemmikloomad – koer, kass, küülik, hamster või merisiga. Kuna projekti üheks olulisemaks osaks oli võtta vastutus oma pehme lemmiku ees, siis iga lapse kohustuseks oli tagada oma pehme lemmiku heaolu.

Rühmas oli laste poolt üles seatud loomade nurk, kus neid kammiti, lõigati küüsi, hoolitseti liivakasti, puuri, puhta joogivee ja toidu olemasolu eest. Igal päevasel õueskäigul võeti oma loomake kaasa ning tehti vajalikud tualeti- ja jalutustoimingud. Toas kaasati hoolealused õppetöösse ja võeti puhkeajal kaissu. Projekti lõppedes said lapsed lemmiku koju kaasa, kus jätkati hoolitsemist. „Hoiame lemmikloomi“ ettevõtmise tulemusena on lapsel ettekujutus lemmikloomast kui pereliikmest, kelle eest tuleb hoolt kanda ja vastutada terve elu vältel.

Tagasiside lastevanematelt: „See projekt oli super. Lapsel on tekkinud suurem kohusetunne; Väga õpetlik ja armas ettevõtmine; Senini on see pisike sõber õhtuti lapsel uinumisel kaaslaseks olnud.“